»  Dễ sử dụng
»  Linh hoạt
»  Khả năng lần theo dấu vết
»  Quản lý đa tệ
PHẦN MỀM KẾ TOÁN AKT
Cám ơn bạn đã sử dụng Phần mềm kế toán AKT.

 • Nhấn vào đây để download bản AKT dùng thử
  (Kiểu file: .exe - Kích thước : 60.6 MB)

 • Nhấn vào đây để download hướng dẫn cài đặt AKT
  (Kiểu file: .pdf - Kích thước : 492 KB)

 • Nhấn vào đây để download hướng dẫn sử dụng AKT
  (Kiểu file: .zip - Kích thước : 12.2 MB)

 • Nhấn vào đây để download phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt UNIKey version 3.64 (font VNIDOS)
  (Kiểu file: .zip - Kích thước : 181 KB)

 • Nhấn vào đây để download thư viện và font chữ.
  (Kiểu file: .exe - Kích thước : 7.72 MB)

 • Nhấn vào đây để download Adobe Reader (dùng để đọc file .pdf).


© 2006 - ANDI Software Co., Ltd