»  Dễ sử dụng
»  Linh hoạt
»  Khả năng lần theo dấu vết
»  Quản lý đa tệ
Đăng ký sử dụng

Bản quyền phần mềm AKT thuộc về Công ty TNHH Phần mềm ANDI.

Mọi vấn đề về cài đặt và sử dụng phần mềm phải được sự đồng ý của Công ty TNHH Phần mềm ANDI.

 
Tên công ty  
Mã số sản phẩm  
Email   Mã kích hoạt sẽ được gửi về địa chỉ này.    
Địa chỉ
Điện thoại
Mã số  
Nhập mã số (lưu ý: phân biệt chữ hoa, chữ thường) 
© 2006 - ANDI Software Co., Ltd