»  Dễ sử dụng
»  Linh hoạt
»  Khả năng lần theo dấu vết
»  Quản lý đa tệ
Thông tin khách hàng
Để chính thức sử dụng AKT, bạn cần cung cấp cho chúng tôi vài thông tin quan trọng sau.
Sau khi bạn đặt mua, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để thỏa thuận phương thức thanh toán. Sau đó chúng tôi sẽ gửi phần mềm cho bạn (qua đường bưu điện).
Tên công ty  
Địa chỉ   
Điện thoại  
Mã số thuế  
Email    
Mã số  
Nhập mã số (lưu ý: phân biệt chữ hoa, chữ thường) 
© 2006 - ANDI Software Co., Ltd