»  Dễ sử dụng
»  Linh hoạt
»  Khả năng lần theo dấu vết
»  Quản lý đa tệ
Tài liệu hướng dẫn
Để bạn hiểu rõ hơn về Phần mềm kế toán - AKT, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn những tài liệu dưới đây. Sau khi tham khảo các tài liệu này bạn sẽ thấy AKT tuyệt vời như thế nào với khả năng hỗ trợ nhập liệu và đáp ứng các nhu cầu theo dõi sổ sách kế toán, tình hình tài chính của công ty bạn. Chúc bạn thành công trong công việc kinh doanh cùng với AKT!
Hướng dẫn cài đặt  
Phân quyền và các chức năng chung
Hướng dẫn sử dụng
Cẩm nang nghiệp vụ
© 2006 - ANDI Software Co., Ltd